EBT (Elektron Beam Tomografisi) taraması

Kalp sağlığının korunması için alınması gereken ve benim de çok aşina olduğum son bir tıbbi tedbir vardır; noninvaziv bir yöntem olarak kalbin muayenesinde elektron beam (ya da demet) tomografisi kullanılması. Bu teknoloji, elektrokardiyograf (EKG) ve egzersiz testinin ötesinde, kalbin at­masını sağlayan kan damarlarının genel durumunu tam olarak ortaya koya­bilir. Bu test, diğer diyagnostik testlerle asla ulaşılamayacak bilgileri sağla­maktadır.
1988 yılının Haziran ayında meslektaşlarım doktor VVarren Janowitz, Da-vid King ve doktor Manuel Vimonte ile çalışırken, vücuda herhangi bir zarar vermeden basit, doğru ve acısız bir şekilde kalp damarlarındaki plakların ta­nımlanması için bir metot geliştirmiştik. Bu işlemi EBT veya elektron beam tomografisi adı verilen bilgisayarlı tomografinin daha gelişmiş bir türünü kullanarak gerçekleştiriyorduk.
Bu hızlı, acısız (iğnesiz, boyasız ve soyunmaya gerek kalmadan) bilgisa­yarlı tomografi yöntemi, Dr. Douglas Boyd tarafından geliştirilmişti. Bu iş­lemde, saniyenin onda biri kadar küçük zaman dilimlerinde kalp atışları görüntüleniyordu. Geleneksel bilgisayarlı tomografilerde kalp atışları bula­nık görülürdü. Ama General Electric şirketinin Elektron Beam Tomografi­sinden sonra koroner arterlerin yüksek çözünürlükteki görüntüleri elde edilmeye başlandı. Böylece damar duvarlarındaki tıkanıklığın toplam mik­tarını tam olarak gösteren kalsiyum tortusunun ölçülmesi de mümkün hâle geldi. Bu resimleri kullanarak, kimin kalp krizi veya inmeyle ilgili bir ön te­davi görmesi gerektiği anlaşılabiliyordu. Hastayı diyet, egzersiz ve ilaçlar­la tedavi ederek, bu tedavi yönteminin etkisini yeniden test edip, izleyebi­liyorduk.
Doğru diyet programı ve egzersiz hâlâ kalp sağlığınızı korumak için uy­gulamanız gereken en önemli iki maddedir. Bu ikisini bir de gelişmiş lipit tes­ti, agresif lipit terapisi ve elektron beam tomografisiyle birleştirirseniz, kalp krizi ve inme vakalarının büyük çoğunluğunu önleyebilirsiniz.